Složení KVV ČSLH OLK, rozdělení kompetencí a předsedů jednotlivých odborných komisí, klíč plateb, Zpravodaj ČUS, los a technické normy ke krajským soutěžím 2016/17, kompletní výstup z krajské volební konference

Zveřejněno složení KVV ČSLH OLK, rozdělení resortů a předsedů jednotlivých odborných komisí pro léta 2016 – 2020, klíč a adresnost plateb pro jednotlivce a kolektivy, Zpravodaj ČUS číslo 06/2016, technické normy a los soutěží řízených STK KVV ČSLH OLK, kompletní materiály krajské volební konference.